Terug naar overzicht
johan-willems

Johan Willems (1991)

Consultant strategie & innovatie Achmea Bank

2022

De maatschappij wordt steeds complexer, waardoor mensen sommige zaken als onbegrijpelijk gaan ervaren. Johan Willems probeert daaraan tegenwicht te bieden. Hij zet zich met opvallende veelzijdigheid in voor wat hij ‘financiële inclusie’ noemt. Hij wil voorkomen dat mensen door een gebrek aan kennis van geldzaken verkeerde beslissingen nemen en zich zodoende tekortdoen.

Zeker nu er steeds meer digitaal geregeld moet worden, is het volgens hem belangrijk zoveel mogelijk mensen hierin mee te nemen.

Willems heeft een financieel jongerennetwerk opgezet rond het thema oudedagsvoorziening, waarin hij een breed scala aan financiële onderwerpen met zijn collega’s bespreekt.

Daarnaast maakt hij een podcast: Openlucht. Daarin onderzoekt hij de invloed van technologie op de financiële wereld en het gevolg daarvan op mensen.

➔ Wapenfeit Bedacht verschillende initiatieven om financieel bewustzijn te vergroten.

➔ Voornemen voor 2022 Meer doen, meer durven.

Foto: Benning & Gladkova